logo

Verticale infiltratie

Het aanbrengen van een verticale drainagebuis en hemelwaterafvoer.

Zie projecten voor enkele voorbeelden.